top of page

Ვადები და პირობები
კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება https://trendella.ge-ზე!

წინამდებარე წესები და პირობები ასახავს Trendella-ს ვებ-გვერდის გამოყენების წესებსა და წესებს, რომელიც მდებარეობს https://trendella.ge-ზე.

ამ ვებსაიტზე წვდომით ჩვენ ვვარაუდობთ, რომ თქვენ ეთანხმებით ამ წესებსა და პირობებს. ნუ გააგრძელებთ https://trendella.ge-ს გამოყენებას, თუ არ ეთანხმებით ამ გვერდზე მითითებული ყველა პირობის დაცვას.

შემდეგი ტერმინოლოგია ვრცელდება ამ წესებსა და პირობებზე, კონფიდენციალურობის შესახებ განცხადებასა და პასუხისმგებლობის შესახებ შეტყობინებაზე და ყველა შეთანხმებაზე: „კლიენტი“, „თქვენ“ და „თქვენი“ ეხება თქვენ, იმ პირს, რომელიც შესულია ამ ვებგვერდზე და შეესაბამება კომპანიის წესებსა და პირობებს. "კომპანია", "ჩვენი თავი", "ჩვენ", "ჩვენი" და "ჩვენ", ეხება ჩვენს კომპანიას. „პარტია“, „პარტიები“ ან „ჩვენ“, ეხება როგორც კლიენტს, ასევე საკუთარ თავს. ყველა პირობა ეხება შეთავაზებას, მიღებას და გადახდის განხილვას, რომელიც აუცილებელია კლიენტისთვის ჩვენი დახმარების პროცესის მაქსიმალურად შესაფერისად განსახორციელებლად, კლიენტის მოთხოვნილებების დაკმაყოფილების მკაფიო მიზნით, კომპანიის მიერ მითითებული სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით, შესაბამისად და ექვემდებარება ნიდერლანდების გაბატონებულ კანონს. ზემოაღნიშნული ტერმინოლოგიის ან სხვა სიტყვების ნებისმიერი გამოყენება მხოლობით, მრავლობით რიცხვში, კაპიტალიზაციაში და/ან მასში ან მათში აღებულია, როგორც ურთიერთშემცვლელი და შესაბამისად, როგორც იგივე.

ნამცხვრები
ჩვენ ვიყენებთ ქუქიების გამოყენებას. https://trendella.ge-ზე წვდომით თქვენ დათანხმდით ქუქიების გამოყენებაზე Trendella-ს კონფიდენციალურობის პოლიტიკასთან შეთანხმებით.

ინტერაქტიული ვებსაიტების უმეტესობა იყენებს ქუქი-ფაილებს, რათა მოგვცეს მომხმარებლის დეტალების მოძიება თითოეული ვიზიტისთვის. ქუქი-ფაილებს ჩვენი ვებსაიტი იყენებს გარკვეული უბნების ფუნქციონირების გასააქტიურებლად, რათა გაუადვილოს ჩვენს ვებსაიტს სტუმრები. ზოგიერთმა ჩვენს შვილობილი/სარეკლამო პარტნიორმა შეიძლება ასევე გამოიყენოს ქუქიები.

ლიცენზია
თუ სხვა რამ არ არის მითითებული, Trendella და/ან მისი ლიცენზიარები ფლობენ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს https://trendella.ge-ზე არსებულ ყველა მასალაზე. ინტელექტუალური საკუთრების ყველა უფლება დაცულია. თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ მასზე https://trendella.ge-დან თქვენი პირადი სარგებლობისთვის, რომელიც ექვემდებარება წინამდებარე წესებსა და პირობებში დადგენილ შეზღუდვებს.

Თქვენ არ უნდა:

ხელახლა გამოაქვეყნეთ მასალა https://trendella.ge-დან

გაყიდეთ, იქირავეთ ან ქველიცენზირებული მასალა https://trendella.ge-დან

გაამრავლეთ, დააკოპირეთ ან დააკოპირეთ მასალა https://trendella.ge-დან

გადაანაწილეთ კონტენტი https://trendella.ge-დან

წინამდებარე შეთანხმება დაიწყება ამ დღიდან. ჩვენი წესები და პირობები შეიქმნა უფასო წესებისა და პირობების გენერატორის დახმარებით.

ამ ვებსაიტის ნაწილები მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას განათავსონ და გაცვალონ მოსაზრებები და ინფორმაცია ვებსაიტის გარკვეულ სფეროებში. Trendella არ ფილტრავს, არ არედაქტირებს, აქვეყნებს ან განიხილავს კომენტარებს ვებსაიტზე მათ არსებობამდე. კომენტარები არ ასახავს Trendella-ს, მისი აგენტების და/ან შვილობილი კომპანიების შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. კომენტარები ასახავს იმ პირის შეხედულებებსა და მოსაზრებებს, რომლებიც აქვეყნებენ თავიანთ შეხედულებებსა და მოსაზრებებს. რამდენადაც ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობით, Trendella არ არის პასუხისმგებელი კომენტარებზე ან რაიმე პასუხისმგებლობაზე, ზარალზე ან ხარჯზე, რომელიც გამოწვეული და/ან განიცადა ამ კომენტარის ნებისმიერი გამოყენების ან/და გამოქვეყნების ან/და გამოჩენის შედეგად. ვებგვერდი.

Trendella იტოვებს უფლებას გააკონტროლოს ყველა კომენტარი და წაშალოს ნებისმიერი კომენტარი, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს შეუსაბამო, შეურაცხმყოფელად ან გამოიწვიოს ამ წესებისა და პირობების დარღვევა.

თქვენ იძლევით გარანტიას და წარმოადგენთ, რომ:

თქვენ უფლება გაქვთ განათავსოთ კომენტარები ჩვენს ვებსაიტზე და გქონდეთ ყველა საჭირო ლიცენზია და თანხმობა ამისათვის;

კომენტარები არ არღვევს არცერთ ინტელექტუალურ საკუთრების უფლებას, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე საავტორო უფლებებს, პატენტს ან სხვა მესამე მხარის სავაჭრო ნიშანს;

კომენტარები არ შეიცავს ცილისმწამებელ, ცილისმწამებელ, შეურაცხმყოფელ, უხამს ან სხვაგვარად უკანონო მასალას, რომელიც არის კონფიდენციალურობის შელახვა

კომენტარები არ იქნება გამოყენებული ბიზნესის ან ჩვეულებისამებრ ან კომერციული საქმიანობის ან უკანონო საქმიანობის მოთხოვნის ან ხელშეწყობისთვის.

თქვენ ამით ანიჭებთ Trendella-ს არაექსკლუზიურ ლიცენზიას გამოიყენოს, რეპროდუცირდეს, დაარედაქტიროს და მისცეთ უფლებას სხვებს გამოიყენონ, გაამრავლონ და დაარედაქტირონ ნებისმიერი თქვენი კომენტარი ნებისმიერ და ყველა ფორმაში, ფორმატში ან მედიაში.

ჰიპერბმული ჩვენს კონტენტთან
შემდეგ ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ჩვენს ვებ-გვერდს წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე:

Სამთავრობო სააგენტოები;

საძიებო სისტემები;

საინფორმაციო ორგანიზაციები;

ონლაინ კატალოგის დისტრიბუტორებს შეუძლიათ ჩვენს ვებსაიტს დაუკავშირონ ისევე, როგორც ჰიპერბმულები არიან სხვა ჩამოთვლილი ბიზნესის ვებსაიტებზე; და

სისტემის მასშტაბით აკრედიტებული ბიზნესები, გარდა არაკომერციული ორგანიზაციების, საქველმოქმედო სავაჭრო ცენტრებისა და საქველმოქმედო ფონდების მოზიდვის ჯგუფების მოთხოვნისა, რომლებიც შეიძლება არ იყოს ჰიპერბმული ჩვენს ვებსაიტთან.

ამ ორგანიზაციებს შეუძლიათ დაუკავშირონ ჩვენს მთავარ გვერდს, პუბლიკაციებს ან ვებსაიტის სხვა ინფორმაციას, თუ ბმული: (ა) არავითარ შემთხვევაში არ არის მატყუარა; (ბ) ტყუილად არ გულისხმობს დამაკავშირებელი მხარის და მისი პროდუქტებისა და/ან სერვისების სპონსორობას, მოწონებას ან დამტკიცებას; და (გ) ჯდება დამაკავშირებელი მხარის საიტის კონტექსტში.

ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ და დავამტკიცოთ ბმულის სხვა მოთხოვნები შემდეგი ტიპის ორგანიზაციებისგან:

საყოველთაოდ ცნობილი სამომხმარებლო და/ან ბიზნეს ინფორმაციის წყაროები;

bottom of page